เว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักนายกรัฐมนตรี
ศูนย์กลางข้อมูลให้ธุรกิจติดต่อราชการแบบเบ็ดเสร็จ ครบวงจร ณ จุดเดียว
บริการฉับไว เว็บเดียวจบ ครบทุกเรื่อง

...หรือสามารถติดต่อด้วยตนเองที่ศูนย์รับคำขออนุญาต

เพื่อขอใบอนุญาตจากหลายหน่วยงานได้ครบวงจร ณ จุดเดียว

ศูนย์รับคำขออนุญาต (ONE STOP SERVICE) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

02 281 8099

ทำให้การเริ่มต้นธุรกิจง่ายขึ้นอย่างไร?

ค้นหาข้อมูล

ค้นหาข้อมูลการติดต่อราชการได้ครบทุกหน่วยงาน ทุกขั้นตอน

ขออนุญาตออนไลน์

ยื่นคำขอให้หลายหน่วยงาน โดยไม่ต้องกรอกข้อมูลและส่งเอกสารซ้ำซ้อน

ตรวจสอบสถานะ

ติดตามสถานะการขออนุญาตได้สะดวกรวดเร็ว

รับใบอนุญาต

รับใบอนุญาตโดยไม่ต้องติดต่อด้วยตัวเอง

ทำให้ธุรกรรมที่ซับซ้อนเป็นเรื่องง่าย

ขออนุญาตเริ่มต้นธุรกิจ และทำธุรกรรมออนไลน์ผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของคุณ

ปลอดภัยในทุกขั้นตอนการทำธุรกรรม

รักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลในทุกขั้นตอนการทำธุรกรรม

นโยบายความเป็นส่วนตัว

เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเป็นความลับ มั่นใจได้ว่าข้อมูลสำคัญจะไม่ถูกเปิดเผยหากไม่ได้รับความยินยอม

มาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล

ผ่านการทดสอบความปลอดภัยในทุกขั้นตอนการทำธุรกรรมออนไลน์ ตามมาตรฐานสากล

ป้องกันการโจรกรรมข้อมูล

เข้ารหัสข้อมูลอย่างแน่นหนา ป้องกันการโจรกรรมระหว่างการรับ-ส่งข้อมูลสำคัญทางราชการ

ระวังและติดตามสถานะของข้อมูล

ดำเนินงานตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อติดตามสถานะของการทำงานในทุกๆ ขั้นตอน

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2563 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

ศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ