เว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักนายกรัฐมนตรี

ติดต่อราชการเพื่อเริ่มต้นธุรกิจอย่างครบวงจร...

หาข้อมูลและขออนุญาตออนไลน์ได้ในที่เดียว
ทำให้การเริ่มต้นธุรกิจง่ายขึ้นอย่างไร?
หาข้อมูล
หาข้อมูลการติดต่อราชการได้ครบทุกขั้นตอนที่นี่
ขออนุญาตออนไลน์
ยื่นคำขอให้หลายหน่วยงาน โดยไม่ต้องกรอกข้อมูลและส่งเอกสารซ้ำซ้อน
ตรวจสอบสถานะ
ติดตามสถานะการขออนุญาตได้สะดวกรวดเร็ว
รับใบอนุญาต
รับใบอนุญาตทางไปรษณีย์ โดยไม่ต้องติดต่อด้วยตัวเอง
ง่ายในการดำเนินธุรกรรมที่ซับซ้อน
จัดตั้งธุรกิจ ดำเนินงานธุรกรรมออนไลน์บนเว็บไซต์ผ่านทุกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของคุณ
ปลอดภัย ตลอดการทำธุรกรรม
รักษาความเป็นส่วนตัวกับทุกข้อมูล ตลอดการทำธุรกรรม
นโยบายความเป็นส่วนตัว
เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเป็นความลับ ทุกข้อมูล สำคัญใดๆ จะไม่ปรากฎกับบุคคลที่สามอย่างแน่นอน
มาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล
ผ่านการทดสอบในแง่ความปลอดภัยในทุกกรณี ตลอดขั้น ตอนในการทำธุรกรรมออนไลน์ ตามมาตรฐานความ ปลอดภัยในระดับสากล
ป้องกันการโจรกรรมข้อมูล
เข้ารหัสข้อมูลอย่างแน่นหนา ป้องกันการโจรกรรมใน การรับ-ส่งข้อมูลสำคัญทางราชการ เพื่อป้องกันความ เสียหายที่จะเกิดขึ้นจากการแอบอ้างในการเข้าถึงข้อมูล
ระวังและติดตามสถานะของข้อมูล
ดำเนินงานตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อติดตามสถานะของ การทำงานในทุกๆ ขั้นตอน
หน่วยงานที่ร่วมกับ 
ทำให้คุณสามารถขออนุญาตออนไลน์กับหน่วยงานรัฐได้หลายแห่ง
สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
สำนักงานประกันสังคม
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กรมสรรพากร