เว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักนายกรัฐมนตรี

การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ


ปัจจุบันรัฐบาลได้มีการจัดตั้งระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และสร้างความเท่าเทียมกันในการเข้าร่วมการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐให้แก่ผู้ประกอบการ หากผู้ประกอบการมีความสนใจเข้าร่วมการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ Thai Government Procurement เช่น การค้นหาประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง ระบบ e-market e-bidding เป็นต้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ หรือ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง โทร. 02-127-7000

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 29 กุมภาพันธ์ 2559

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2563 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

ศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ