เว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักนายกรัฐมนตรี

การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงแก้ไขกิจการ


กรณีผู้ประกอบการมีการเปลี่ยนแปลงกิจการ เข่น เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ ที่ตั้ง ดวงตรา เพิ่ม/ลดทุน หรือผู้ถือหุ้น จะต้องมีการแจ้งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทุกครั้ง

1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด
2. บริษัทจำกัด
3. บริษัทมหาชนจำกัด


1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด


2. บริษัทจำกัด


3. บริษัทมหาชนจำกัด

การเพิ่มทุนของบริษัทมหาชนจำกัด
การลดทุนของบริษัทมหาชนจำกัด
การควบบริษัทมหาชนกับบริษัทเอกชน

สำหรับกิจการประเภทอื่น สามารถศึกษาได้จากที่นี่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โทร.1570

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 29 กุมภาพันธ์ 2559

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2563 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

ศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ