เว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักนายกรัฐมนตรี

การขอเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการส่งออก


ผู้ประกอบการสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการส่งออก เพื่อเปิดตลาดและช่องทางการธุรกิจกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ได้ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้เล็งเห็นและให้ความสำคัญในการสร้างโอกาสทางการตลาดเพื่อการส่งออกให้แก่ผู้ประกอบการต่างๆ และผู้ประกอบการสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) กรมฯ ได้แบ่งผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกตามประสบการณ์ด้านการส่งออกทั้งสิ้น 8 ประเภท


สมัครสมาชิกกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 

กลุ่มที่มีประสบการณ์ในการส่งออกแล้ว

    1. สมาชิกประเภท EL (Exporter List) 

    2. สมาชิกประเภท TDC (Trader Company) 

กลุ่มธุรกิจบริการ

    1. สมาชิกประเภท SEL (Service Exporter List) 

    2. สมาชิกประเภท SPL (Service Provider List) 

    3. สมาชิกประเภท LSP (Logistic Service Provider) 

กลุ่มที่ยังไม่มีประสบการณ์ในการส่งออก

    1. สมาชิกประเภท Pre-EL (Pre-Exporter List) 

    2. สมาชิกประเภท Pre-TDC (Pre-Trading Company)

กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น (OTOP)
    สมาชิกผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น OTOP

กิจกรรมเพื่อผู้ประกอบการ

กิจกรรมฝึกอบรม-สัมมนาสำหรับผู้ประกอบการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โทร.1169


ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 29 กุมภาพันธ์ 2559

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2563 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

ศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ