เว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักนายกรัฐมนตรี

การบังคับให้เป็นไปตามข้อตกลง


ในบทนี้ จะกล่าวถึงขั้นตอน และค่าใช้จ่ายของการบังคับให้เป็นไปตามข้อตกลง ตามขั้นตอนตามกระบวนกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งของคดีพิพาทระหว่างธุรกิจซื้อ-ขายทั่วไป โดยจะใช้ตัวอย่างการบังคับคดีในกรณีที่ศาลพิพากษาให้ผู้ซื้อแพ้คดี โดยให้ผู้ซื้อชำระหนี้ที่เกิดจากการสั่งซื้อสินค้า เป็นตัวกำหนดระยะเวลา และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง


1. กระบวนการยื่นฟ้องคดี
2. กระบวนการพิจารณาคดี
3. กระบวนการบังคับคดี

ตัวอย่างกรณีข้อพิพาทระหว่างผู้ซื้อและผู้ซื้อขาย(ทั้งคู่เป็นบริษัทในประเทศ) ที่มีการทำสัญญาซื้อขาย คือให้ผู้ขายส่งสินค้าตามลักษณะที่ผู้ซื้อสั่งทำ แต่เมื่อถึงเวลาส่งของผู้ซื้ออ้างว่าสินค้านั้นไม่ตรงตามที่ต้องการและปฏิเสธที่จะจ่ายเงิน ผู้ขายจึงทำการฟ้องร้องเป็นคดีในศาลโดยให้ผู้ซื้อชำระหนี้ตามมูลค่าสินค้า รวมไปถึงการใช้ผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ความเห็นถึงคุณลักษณะของสินค้า ทั้งนี้สุดท้ายแล้วศาลตัดสินให้ผู้ซื้อต้องจ่ายตามที่ผู้ขายฟ้อง

1. กระบวนการยื่นฟ้องคดี

[กลับไปด้านบน]

2. กระบวนการพิจารณาคดี

[กลับไปด้านบน]

3. กระบวนการบังคับคดี


สำหรับค่าธรรมเนียม และระยะเวลา จะแปรผันตามคดีความและปัจจัยแวดล้อมในคดีนั้น ๆ เช่น ทุนทรัพย์ที่ฟ้อง เหตุขัดข้องในการบังคับคดี ข้อยุ่งยากขณะยึดทรัพย์ เป็นต้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:
ศาลยุติธรรม โทร.1741
กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม โทร. 02-881-4999
[กลับไปด้านบน]

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 29 กุมภาพันธ์ 2559

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2563 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

ศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ