เว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักนายกรัฐมนตรี

กรุณาตอบคำถามให้ครบถ้วนเพื่อให้ระบบแนะนำใบอนุญาตที่ต้องขอ

1. ท่านมีเลขประจำบ้าน 11 หลักแล้วหรือยัง

2. สถานที่ที่ต้องการขอติดตั้งสาธารณูปโภคอยู่ภายในเขต

3. บริการที่ต้องการขอติดตั้ง

4. ประเภทการติดตั้ง


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

ศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ